Lyngbyvej 421, kld. lager, 2820 Gentofte

Overblik

Type Lager
Kontrakt Leje
Areal 147 m2
Pris Arkiv / Lager
Sag #1333
Prospekt Download (PDF)
Plantegning Download (PDF)

Området
Ejendommen er beliggende med facade tilknyttet til Lyngbyvej og tæt på af- og tilkørsel til Lyngbymotorvej.

Ejendommen
Ejendommen har særdeles stor synlighed fra Lyngbyvej. Ejendommen er nyrenoveret og er opført i absolut høj standard, med arkitektoniske detaljer som alucobondbeklædte facader og hvidskurede gavlfacader. Der er elevator mellem alle etager.

Parkeringsforhold
Der er i alt ca. 60 P-pladser for biler – alle med let tilkørsel. Udenomsarealer er asfalteret med p-pladser, kantsten, grønne områder, belysning og skiltning (1 skiltestander). Der etableres faste p-pladser.

Lejemål
Lejemålet omfatter 147 m2 arkiv/lagerlokaler, beliggende i kælder.

Indretning
Lokalerne overtages som beset.

Leje
Den årlige gennemsnitlige leje for lager udgør kr. 400,- ekskl. moms pr. brutto etagemeter.

Den årlige leje udgør således kr. 58.800,- ekskl. moms. Lejen betales kvartalsvis forud.

Regulering
Lejen reguleres med udviklingen i nettopristallet, akkumulerende, dog minimum 3,0% , ligeledes akkumulerende.

Depositum
6 måneders leje.

Varme 
Varme betales udover lejen. Anslået a contobetaling udgør kr. 70,- ekskl. moms pr. m2 bruttoareal.

Fællesudgifter
En forholdsmæssig andel af ejendommens fællesudgifter til skatter, dækningsafgift, vand, forsikringer, ren- og vedligeholdelse af fællesarealer, fælles installationer skilte mv., pålægges lejeren.
Anslået a contobetaling udgør kr. 85,- ekskl. moms pr. m2 bruttoareal.

Moms
Leje mv. iht. ovennævnte tillægges moms.

Vedligeholdelse
Indvendig vedligeholdelse af det lejede påhviler lejeren. Udvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af fælles installationer, udenomsarealer mv., udføres af udlejer og betales af lejer (se fællesudgifter).

Uopsigelighed
Aftales nærmere.

Overtagelse
Efter aftale.

For god ordens skyld tages forbehold for mellemudlejning.

Kort