Økonomi

Resultatopgørelse (1.000 kr.) 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011
Omsætning 83.915 93.336 97.280 100.769 85.938
Bruttofortjeneste 77.906 84.555 87.198 92.685 76.166
Administrationsomkostninger -15.318 -12.143 -13.300 -10.718 -7.344
Resultat før kurs og værdireg. 11.751 18.625 18.591 27.907 43.480
Resultat før skat 118.466 -104.089 12.941 -49.853 46.380
Nettoresultat 55.985 -81.152 19.188 -37.393 41.723
Balance (1.000 kr.) 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011
Anlægsaktiver 1.148.870 1.585.713 1.813.112 1.797.276 1.578.057
Grund og bygninger 1.148.009 1.584.647 1.811.826 1.795.765 1.572.993
Omsætningsaktiver 110.044 5.776 22.859 31.026 43.127
Tilgodehavende 57.605 5.217 7.910 13.207 35.220
Likvider 52.439 559 14.949 17.819 7.907
Aktiver i alt 1.258.914 1.591.489 1.835.971 1.828.302 1.621.184
Egenkapital 355.764 299.779 380.931 361.743 399.136
Udskat skat 108.392 58.410 82.334 96.021 108.183
Langfristet gæld 702.525 1.078.579 1.158.618 1.212.209 932.129
Kortfristet gæld 92.233 154.721 214.088 158.329 181.736
Passiver i alt 1.258.914 1.591.489 1.835.971 1.828.302 1.621.184
Soliditetsgrad 28,26 % 18,84 % 20,75 % 19,79 % 24,62 %